EPAL Nederland

EPAL Nederland. Krachtig én duurzaam in de keten.

EPAL Nederland is marktleider op het gebied van pallets in de distributieketen. Een sterke, gerenommeerde partner als het gaat om duurzame kwaliteit in goederenvervoer, mede door de kwaliteitscontroles en kwaliteitsgaranties. De alomtegenwoordigheid van EPAL pallets stelt de functionaliteit van de toeleveringsketen garant, en dat niet alleen in Nederland. Ons dichte netwerk van productie-controle en reparatiepunten heeft EPAL wereldwijd de onbetwiste marktleider gemaakt. Leiderschap verplicht. En daarom heeft ook op het gebied van innovatieve ontwikkelingen een toonaangevende rol.

Als marktleider in de wereld van pallets en lastdragers neemt EPAL óók het voortouw als het gaat om innovaties in het logistieke domein. Om daarmee een eind te maken aan tijdrovende administratie en papieren rompslomp. De introductie van de EPAL Euro pallets QR, de EPAL Euro pallet QR app en het EPAL Euro pallet QR platform wil de de keten ontzorgen  en daarmee een verdere  duurzame bijdrage aan de toekomst van het goederenvervoer leveren.

Met de komst van de EPAL Euro pallet QR veranderen wij ons systeem niet. Een systeem dat al een halve eeuw toonaangevend is in het goederenvervoer behoeft geen verandering. We voegen er iets aan toe. In de innovatieve range EPAL Euro pallets QR is elk pallet uitgerust met een unieke QR-code. Met de EPAL Euro pallet QR app kan iedereen in de keten op elk gewenst moment in het vervoersproces exact de locatie, de lading, de geschiedenis en alle certificaten van de EPAL Euro pallet QR zien. Dat zou ook voor u een toegevoegde waarde kunnen hebben. De nieuwe range EPAL Euro pallets QR is straks beschikbaar voor de eerste groep gebruikers, ook in Nederland.

Deze EPAL Euro pallets QR voldoen, net als alle andere EPAL-pallets, aan de ISPM 15-norm. Deze norm garandeert de veiligheid van inheemse ecosystemen door de aanwezigheid van ongedierte in hout te elimineren. Dit maakt de EPAL-pool de enige pallet-pool die volledig ISPM 15 conform is. Ook de handel van en naar Groot Brittannië moet na de Brexit naar alle waarschijnlijkheid aan ISPM 15-eisen voldoen. Met een volledig behandelde pallet-pool vormt dit voor EPAL geen probleem.

Open poolingsysteem

De EPAL Euro pallet QR ontwikkeling is een optionele toevoeging aan ons open pooling systeem. Dit grootste open poolingsysteem ter wereld bestaat uit een omvangrijk zeer dicht netwerk van gecertificeerde fabrikanten, reparateurs en Quality Chain Members waardoor onze EPAL pallets zo min mogelijk kilometers maken. Ook garandeert dit systeem de kwaliteitscontrole van EPAL pallets.

Het open poolingsysteem van EPAL houdt in dat de EPAL pallets niet in een vast vervoerstraject zitten. Dit circulatiesysteem heeft meer dan 1500 gecertificeerde productie- en reparatiepunten in meer dan 30 landen met kantoren wereldwijd. Alle schakels in de distributieketen communiceren met elkaar zodat opslag, onderhoud of controle altijd op het dichtstbijzijnde adres plaatsvindt. Onnodig vervoer is hiermee geëlimineerd.

Constante gegarandeerde kwaliteit

Sinds de oprichting in 1991 heeft EPAL zich altijd toegelegd op het uitbreiden en beveiligen van ’s werelds meest succesvolle open poolingsysteem voor pallets in diverse veelgevraagde uitvoeringen

Epal geeft licenties af aan zorgvuldig gecontroleerde producenten en reparateurs. Deze worden permanent en onafhankelijk gecontroleerd door externe testorganisaties voor kwaliteitsborging (Bureau Veritas, MÁV-REC Kft., China Certification & Inspection Group CCIC). EPAL zorgt daarmee voor een constant hoge kwaliteit van EPAL pallets en gaasboxen wereldwijd. 

EPAL verricht waardevol communicatie- en lobbywerk om het systeem duurzaam te versterken en uit te breiden. Ten slotte optimaliseert EPAL bestaande producten en ontwikkelt het nieuwe oplossingen in nauwe samenwerking met marktpartijen.

Harde cijfers van EPAL

EPAL-palletproductie: circa 500.000 stuks per jaar

EPAL-palletreparaties: 1,5 miljoen stuks per jaar

SBB-frameproductie: circa 160.000 stuks per jaar

Dekselproductie: circa 170.000 stuks per jaar

Onafhankelijke controles

Zelf garanderen dat kwaliteit hoog in het vaandel staat vindt EPAL niet genoeg. Daarom is de internationale pool van EPAL pallets de enige ter wereld die wordt onderworpen aan onafhankelijke kwaliteitscontroles door externe organisaties. Dit is de enige manier om de constant hoge kwaliteit te waarborgen die EPAL-pallets de markten bieden.

EPAL vertrouwt op de meest gerenommeerde kwaliteitsinspectiebedrijven ter wereld: Bureau Veritas, MÁV-REC Kft., China Certification & Inspection Group (CCIC). De 100% naleving van de strikte constructie- en reparatienormen wordt gecontroleerd in alle door EPAL erkende productie- en reparatiebedrijven. De kwaliteitscontrolebedrijven werken onafhankelijk van EPAL. Examens vinden doorgaans plaats zonder voorafgaande aanmelding. Dit garandeert de grootst mogelijke effectiviteit in kwaliteitsborging.

Harde feiten van de kwaliteitscontrole

Jaarlijks meer dan 35.000 onaangekondigde kwaliteitstesten

Wereldwijd uniforme testomstandigheden volgens de technische voorschriften van EPAL

Ecologie

Voor al  haar producten gebruikt EPAL consequent ecologische materialen. Alle EPAL-pallets zijn vrijwel volledig gemaakt van de hernieuwbare grondstof hout. Elke afzonderlijke EPAL-europallet ontlast het CO2-budget van onze planeet met bijna 30 kg. De grondstof hout past namelijk uitstekend in de circulaire economie. Gebruikte pallets worden binnen het EPAL systeem teruggehaald, gerepareerd en opnieuw gebruikt. Zelfs de stalen componenten die worden gebruikt om de EPAL-gaasbox te vervaardigen, worden vaak decennia lang gebruikt zonder het milieu te schaden.

Het herbruikbare systeem dat via onze wereldwijde uitwisseling wordt toegepast, ondersteunt de ecologische kenmerken van het EPAL-systeem.

Harde feiten over ecologie

Een EPAL Europallet ontlast het CO2 huishouden met bijna 30 kg

Ontlasting van het milieu door het herbruikbare systeem

ISPM 15

Belangrijke bescherming van internationale ecosystemen.

Geïmporteerd ongedierte in hout kan de bomenpopulatie van een land in gevaar brengen en zelfs een heel ecosysteem bedreigen. Wereldwijde transport kan op dat vlak heel gevaarlijk zijn. Daarom heeft de VN-suborganisatie “International Plant Protection Convention” IPPC de basis gelegd voor een wereldwijde standaardisatie van beschermingsmaatregelen met de IPPC-standaard die zij heeft ontwikkeld (ISPM 15).

Het naleven van ISPM 15 wordt bereikt door de ecologisch verantwoorde verwarming (HEAT TREATMENT) van de EPAL-pallets in droogkamers. Een kerntemperatuur van minimaal 56 ° C moet in het hout worden bereikt gedurende minimaal 30 minuten, zodat alle ongedierte wordt geëlimineerd.

Volgens de technische voorschriften zijn alle EPAL-erkende fabrikanten en reparatiebedrijven sinds 2010 verplicht om te voldoen aan de ISPM 15-norm voor EPAL-pallets. De naleving van de norm is te zien aan de brandsporen op de middelste blokken van alle EPAL-pallets.

EPAL leden

Wat doen wij voor onze leden?

  • Wij monitoren, bewaken en promoten de unieke EPAL kwaliteit;
  • Wij staan producenten, reparateurs en handelaren bij die lid zijn van de vereniging;
  • Wij vertegenwoordigen Nederland binnen EPAL Europa;
  • Wij vertegenwoordigen de vereniging en haar leden naar overheden en derden;
  • Wij coördineren de controle op de naleving van de strenge reglementering met betrekking tot de EPAL-pallets;
  • Wij dringen fraude terug met merktekens en stellen zo nodig een juridische procedure in, samen met EPAL Europa.

Ook profiteren van de voorsprong van EPAL?

Wilt u weten hoe krachtig en duurzaam EPAL kan zijn in uw supply chain? Wij leggen u graag uit welke waarde wij kunnen toevoegen. Neem contact op met Rick Bollen van EPAL NL: info@epalnl.nl