EPAL logo wit  NEDERLAND  013 – 5944 518    info@epalnl.nl    contactpagina

EPAL Nederland

‘EPAL Nederland is er voor de leden, en voor de hele branche’

Wilt u lid worden van EPAL en daardoor ook krachtiger in de keten staan? Profiteer van de vele voordelen en meld u direct aan.

Licentie aanvragen

De aanvraag van een licentie begint met het aanmelden van uw bedrijf bij EPAL Nederland. Via het secretariaat vraagt u een aanmeldingsformulier aan. Na ontvangst van uw aanmelding wordt er contact met u opgenomen en ontvangt u nadere informatie. Tevens wordt u een EPAL-contract toegestuurd.

De kosten van een lidmaatschap bedragen:
– vaste jaarlijkse bijdrage voor alle licenties aan EPAL Nederland a € 1.250,-.

Reparateurs

Voor reparateurs geldt: als maatstaf voor de kosten van inspecties wordt de maand december aangehouden in het opvolgende jaar. Toelichting: zijn er in 1 jaar 0 pallets gerepareerd, dan wordt in het daarop volgende jaar maandelijks € 208,33 door EPAL Düsseldorf in rekening gebracht. De prijs per pallet bedraagt € 0,06.

Voor reparaties gelden de volgende aantallen:
– Bij minder dan 5000 reparaties per jaar: € 208,33 inspectiekosten per bezoek.
– Bij 5000 – 9999 reparaties per jaar: € 166,67 inspectiekosten per bezoek.
– Bij 10.000 – 29.999 reparaties per jaar: € 125,00 inspectiekosten per bezoek.
– Bij meer dan 30.000 reparaties per jaar: € 83,33 inspectiekosten per bezoek.

Voor de bezoekfrequentie geldt:
– Bij minder dan 12.000 reparaties 6x per jaar.
– Bij meer dan 12.000 reparaties 12x per jaar.

Producenten 

Producenten betalen een vast bedrag per inspectie à € 280,- en een variabel maandbedrag op basis van een vast tarief à € 0,06 per geproduceerde pallet (voor box pallets geldt € 0,20 per pallet). Het aantal inspecties voor producenten wordt bepaald aan de hand van het totaal aantal geproduceerde pallets in het voorafgaande jaar (ook hier geldt de maatstaf voor de kosten van inspecties de maand december in het opvolgende jaar).

Hiervoor geldt de volgende staffel:
– < 10.000 geproduceerde pallets per maand, 1 inspectie per maand.
– 10.000 – 50.000 geproduceerde pallets per maand, 2 inspecties per maand.
– 50.000 – 100.000 geproduceerde pallets per maand, 3 inspecties per maand.
– > 100.000 geproduceerde pallets per maand, 4 inspecties per maand.

Note: bij nieuwe producenten en reparateurs wordt eenmalig € 600,- in rekening gebracht. Inspectie-organisatie Bureau Veritas maakt een afspraak om te kijken of alle apparatuur aanwezig is om te produceren en/of te repareren overeenkomstig de EPAL normen. Dit wordt een ‘initial visit’ genoemd.

Productie, reparatie en handel

Bij aanvraag van een licentie voor productie en/of reparatie van EPAL-pallets krijgt Bureau Veritas, na betaling van de kosten (initial visit), opdracht uw bedrijf te bezoeken en u, waar nodig, te adviseren over verbeteringen. Als Bureau Veritas een positief rapport opstelt, wordt uw bedrijf gemeld bij EPAL. EPAL beslist over de toekenning van de licentie.

Alle licentiehouders krijgen een officieel EPAL Nederland-certificaat. Het certificaat is twee jaar geldig en heeft een uniek nummer dat ook wordt vermeld bij uw bedrijf (bedrijfsnaam + logo) op de EPAL Nederland website. Het certificaat is een bewijs voor een gebruiker van EPAL-pallets dat een licentiehouder voldoet aan alle kwaliteitsnormen van EPAL.

Handelaren

Met ingang van april 2018 is de EPAL Nederland handelslicentie ingevoerd. Dit betekent dat Bureau Veritas ook handelaren gaat controleren. De reden voor deze invoering is dat steeds meer gebruikers van EPAL-pallets een kwaliteitsgarantie eisen van handelaren. Vanaf 1 april 2018 kunnen EPAL handelaren met een licentie de garantie geven dat de verhandelde EPAL-pallets voldoen aan de voorschriften uit het Technisch Regelwerk van EPAL, EN 13698-1 (Euro pallets) en EN 13626/DIN15155 (Euro Box pallets).

Handelaren moeten toegang verlenen op de terreinen, zonder vooraf aangekondigde kennisgeving, aan de medewerkers van Bureau Veritas en/of EPAL. Hierdoor kan de handelaar zich onderscheiden van andere handelaren. Bureau Veritas zal het bedrijf van de handelaar circa 4x per jaar, onaangekondigd, controleren.

De verschuldigde jaarlijkse kosten bedragen:
–  € 1.250,- te betalen aan EPAL Nederland.
– € 1.500,- te betalen aan EPAL Düsseldorf.
– Ook zijn eenmalige entreekosten aan EPAL Düsseldorf verschuldigd van € 550,-.

Zie voor de officiële gids/manual “Guide”; Approval of trading with EPAL load carriers.

*Prijzen onder voorbehoud. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Pallet reparateurs
Pallet handelaren