EPAL logo wit  NEDERLAND  013 – 5944 518    info@epalnl.nl    contactpagina

EPAL Nederland: krachtig(er) in de keten

Welkom op de site van EPAL Nederland! EPAL Nederland is hét centrum, aanspreekpunt en tevens belangenbehartiger voor producenten, reparateurs, handelaren en gebruikers, plus voor alle overige betrokkenen, die te maken hebben met EPAL-pallets.

EPAL heeft in geheel Noord-West Europa een dominante positie. EPAL Nederland op haar beurt, wil een kwaliteitsbevorderend orgaan zijn als onderdeel van de hedendaagse supply chain. De EPAL pallet is door haar standaard certificering een krachtige basis in welke distributieketen dan ook. Soms gekopieerd, nooit geëvenaard.

Nóg krachtiger

Door nog betere kwaliteitsbewaking, goede communicatie en benefits voor onze leden, wil EPAL Nederland een nóg krachtiger onderdeel zijn in de supply chain. Het merk EPAL vertegenwoordigt een grote waarde en betekent zekerheid voor producenten, verladers, distributeurs en leveranciers. EPAL Nederland wil de komende jaren, waarin goederenstromen alleen nog maar zullen toenemen, deze waarde nóg krachtiger benadrukken. Daarbij zijn onze leden onze ambassadeurs!

Wat doen wij voor onze leden?

  • monitoren, bewaken en promoten van de unieke EPAL kwaliteit;
  • bijstaan van producenten, reparateurs en handelaren die lid zijn van de vereniging;
  • vertegenwoordigen van Nederland binnen EPAL Europa;
  • vertegenwoordigen van vereniging en haar leden naar overheden en derden;
  • coördineren van de controle op de naleving van de reglementering met betrekking tot de EPAL-pallets;
  • terugdringen van fraude met merktekens, in samenwerking met EPAL Europa en het eventueel instellen van een juridische procedure daarbij.

Kwaliteitsgarantie en bewaking EPAL Nederland: Veritas Nederland

Om de onafhankelijkheid van de controles te waarborgen, zijn deze opgedragen aan de internationale audit-organisatie Bureau Veritas. Wanneer u vragen heeft omtrent audits, valse pallets ontvangt of twijfelt of pallets voldoen aan de normen, dan kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat. Wij zijn te bereiken via secretariaat@epalnl.nl of 013-5944518. Het secretariaat van EPAL Nederland wordt uitgevoerd door Wissenraet Van Spaendonck.

Quality Members staan op EPAL

Pallet handelaren

Met ingang van april 2018 is de EPAL Nederland handelslicentie ingevoerd. In het kort komt het erop neer dat de inspectie-organisatie Bureau Veritas ook handelaren gaat controleren. De reden voor deze invoering is dat steeds meer gebruikers van EPAL-pallets een kwaliteitsgarantie eisen van handelaren.

Bedrijven die lid zijn van EPAL hebben een licentie om op de genoemde locatie EPAL-pallets te produceren en/of te repareren. Zij leveren u daarmee de zekerheid van een kwalitatief goede EPAL-pallet.

Pallet reparateurs

Om te garanderen dat de roulerende pallets kwalitatief hoogwaardig zijn, mag het merkteken EPAL niet zomaar op een pallet worden aangebracht. Een producent of reparateur mag deze beschermde tekens slechts aanbrengen, en daarmee een EPAL-pallet produceren of repareren, als er door EPAL aan dat bedrijf een licentie is verleend.

Duurzaamheid; oog voor de toekomst

De houtprijs is de afgelopen maanden in rap tempo gestegen, in sommige gevallen tot wel 20%; pallets en kisten worden duurder. Dat heeft alles te maken met de schaarse verkrijgbaarheid van hout op de wereldmarkt en een aanzienlijk grotere vraag. Tot op heden lukt het producenten om klanten van pallets te voorzien, maar verdere schaarste en prijsstijgingen zullen volgen, voorziet branchevereniging EPV.

Hout is de enige grondstof die, bij duurzaam gebruik, nooit opraakt en past bovendien uitstekend in de circulaire economie. Gebruikte pallets worden binnen de EPAL structuur teruggehaald, gerepareerd en opnieuw gebruikt. Na hergebruik wordt pallethout bovendien op vele manieren gerecycled, bijvoorbeeld voor de spaanplaatindustrie, maar ook als strooisel voor de agrarische sector, tuinsnippers, pellets en lichtgewicht houtvezelpallets. Gedurende die hele levenscyclus – van soms tientallen jaren – houdt hout de CO₂ vast, die bomen hebben opgeslagen. Pas bij verbranding komt deze CO₂ weer vrij. Hout heeft dan ook een CO₂ neutrale lifecycle. Wij zijn – mede om die reden – verheugd dat het bedrijfsleven steeds vaker kiest voor hout als verpakkingsmateriaal voor transport.

“EPAL Nederland is er voor de leden, en voor de hele branche”

Ruben Hut, Woodpacker Pallets

Ontwikkelingen & updates

EPAL op de vakbeurs Transport & Logistics

Op 6, 7 en 8 november 2018 heeft logistiek Nederland elkaar ontmoet op de vakbeurs Transport & Logistics in Rotterdam Ahoy. Deze beurs is een platform om de laatste trends en ontwikkelingen te zien in de logistieke markt. Ook EPAL was aanwezig. De stand werd behalve door Arend Verhoeff van EPAL NL, bemand door Minh-Hai Ngo […]

Goed nieuws; EPAL Stars

Onderdeel van de nieuwe strategie is dat we de communicatie met onze leden, maar ook met hen die dat willen worden, gaan verstevigen. En ook aantrekkelijker gaan aanbieden. EPAL Stars is daar een onderdeel van, een gloednieuw magazine, waarin onze leden volop aan het woord komen.

EPAL BUSINESSNEWS

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van EPAL Europa? Kijk voor het laatste EPAL Businessnews op website https://www.epal-pallets.org/eu-en/