INFRASTRUCTUUR ONDERGESNEEUWD KINDJE?

De komende jaren is er structureel budget nodig om ook met mobiliteit bij te dragen aan de uitdagingen van nu. Steven van Eijck, voorzitter Mobiliteitsalliantie: ‘Dit kan zo niet langer. Het infrastructuurbudget is het afgelopen decennium afgeknepen en bij allerlei opgaven een sluitpost geweest, terwijl de vraag enorm toenam. Structurele en levensechte problemen vragen om structurele bijdragen.’

Partners in de Mobiliteitsalliantie, waaronder Transport en Logistiek Nederland, wijzen erop dat het budget voor mobiliteit en bereikbaarheid als percentage van het BBP de afgelopen jaren ten onrechte fors gekelderd is.

ER MOET GEÏNVESTEERD WORDEN

Voor alleen het in stand houden van de infrastructuur kwam het betreffende ministerie jaarlijks al meer dan een miljard euro tekort. Dit terwijl de investeringen in de infrastructuur van de toekomst nog eens 3 miljard per jaar vragen tot in 2040.

NIET VOOR HET EERST

Elisabeth Post, voorzitter van TLN, schreef eerder in 2021 al dat ‘uitvoering van geplande infrastructurele projecten nodig is, net als voldoende budget voor nieuwe infrastructurele projecten en het onderhoud van onze bestaande infrastructuur’. Het is dus niet voor het eerst, dat deze behoefte voelbaar is. Van Eijck wijst er zelfs op dat de economie stagneert als de infrastructuur niet op orde is.

DE WELVAART OP HET SPEL

De mobiliteitsalliantie waarschuwt het kabinet: ‘Ga door met de MIRT-plannen én maak structureel budget vrij voor onderhoud en nieuwe aanleg. Doen we dat niet, dan loopt de woningbouwopgave vast, missen we kansen in de klimaattransitie en lopen we economische groei mis. Het is tijd dat het kabinet een been bijtrekt en nu met een ambitieuze beheer-, onderhouds-, en investeringsagenda komt. De brede welvaart in Nederland staat op het spel.’

EPAL houdt dergelijke ontwikkelingen natuurlijk nauwgezet in de gaten. Als belangvertegenwoordiger van EPAL-leden richting de overheid en derden zien wij dit als één van onze taken. Wetenswaardigheden zullen we uiteraard met iedereen in de vereniging delen, in de EPAL Stars bijvoorbeeld. Voor meest actuele nieuws uit de transportwereld kunt u ook altijd zelf bij Transport en Logistiek Nederland kijken, TLN.nl. Mochten er leden alsnog vragen hebben over deze materie, dan zullen we hier graag op antwoorden: epal@epalnl.nl

Dit is één van de artikelen uit de jubileum editie van de EPAL STARS, download de hele editie als pdf >>