PLANET EN PEOPLE KAN HEEL GOED SAMENGAAN

De geschiedenis van de transportwereld en die van de pallet gaan hand in hand. EPAL heeft er zoveel als mogelijk aan gedaan om de pallet een onverwoestbare en duurzame rol te laten spelen in deze geschiedenis.

Als EPAL één ding duidelijk is geworden in haar bestaan, dan is het wel de onmisbaarheid en de kracht van een betrouwbare keten. Betrouwbaar voor gebruikers, verbruikers, grens controleurs, inspecteurs en fabrikanten. Het bestaan van dit netwerk van sterke partners vormt de fundering van het succes van EPAL. Het kwaliteitsstreven van EPAL trekt leden aan die hetzelfde belang hechten aan kwaliteit en betrouwbaarheid. En zo kan het dus gebeuren dat waar EPAL eerst gewerkt heeft aan het vormen van een keten, het nu die keten zelf is die een deel van EPALs succes verklaart. Daarom koesteren de landenorganisaties van EPAL alle schakels in die omvangrijke keten, en zet EPAL Nederland zich onverminderd in voor de belangen van al haar leden.

In deze uitgave heeft EPAL haar geschiedenis en haar kracht uiteengezet. EPAL wil duiden dat deze kracht ligt in het waarborgen en het bevorderen van kwaliteit in de toeleveringsketen. ‘Voegen we hiermee kwaliteit toe aan de keten?’ is de vraag die EPAL zich telkens stelt. Deze vraag stuurt EPAL in de voortrekkersrol die ze neemt met de digitale innovaties voor de verduurzaming van de keten. De kwaliteitswaarborg namelijk is het bestaansrecht van EPAL, toen, nu en in de toekomst.

Dit is één van de artikelen uit de jubileum editie van de EPAL STARS, download de hele editie als pdf >>