Essentieel voor de transport en opslag voor voeding: onderzoek wijst uit dat houten pallets hogere niveaus van antibacteriële activiteit hebben dan plastic pallets

Lang is gedacht dat plastic pallets in de toeleveringsketen betere hygiënische eigenschappen zouden hebben dan pallets van hout. Het Instituut voor Houttechnologie Dresden IHD heeft deze wereldwijd gedragen overtuiging onderzocht. De uitkomst van dit onderzoek ontkracht deze overtuiging. Op basis van de meest recente kennis en technologie heeft IHD een vergelijkend onderzoek verricht tussen beide materialen. Het blijkt dat de antibacteriële activiteit van houten EPAL Europallets maar liefst 13 maal hoger is dan die van de plastic H1 pallets.

Lees meer