Markering van EPAL Europaletten: Schrapping van de verplichting, eerder aangebrachte controlenagels te verwijderen

PERSBERICHT

Aan de leden van Nederpal:

Markering van EPAL Europaletten: Schrapping van de verplichting, eerder aangebrachte controlenagels te verwijderen

Het directiecomité van EPAL heeft op zijn vergadering van 25 april 2017 de hiernavolgende aanpassing van het Technisch Reglement van EPAL aanvaard:.

Bij meervoudige herstellingen van een EPAL europallet is het niet langer verplicht, eerder op het pallet aangebrachte EPAL controlenagels te verwijderen.

Hierdoor kunnen op het middelste blok van de EPAL europallet de EPAL controlenagels die bij vorige herstellingen werden aangebracht blijven staan. Men hoeft dus niet langer de moeite te doen om de controlenagels van eerdere herstellingen te verwijderen. Daardoor wordt ook vermeden dat het middelste blok wordt beschadigd bij het verwijderingsproces, wat in het verleden het geval kan zijn geweest.

2.

Vanaf de tweede herstelling van een EPAL europallet dient de EPAL controlenagel dadelijk rechts naast de laatst aangebrachte controlenagel te worden aangebracht.

De EPAL controlenagels moeten verplicht van links naar rechts worden uitgelijnd. De afstand tussen twee afzonderlijke EPAL controlenagels mag niet grote zijn dan de diameter van een kop van een controlenagel.

3.

Wanneer er nog geen EPAL controlenagel werd aangebracht op een EPAL europallet, dient de eerste nagel te worden aangebracht in de linkse helft van de middelste blok.

Deze maatregel maakt het mogelijk dat er voldoende plaats vrij blijft om bijkomende EPAL controlenagels aan te brengen.

Deze nieuwe regeling wordt met onmiddellijke ingang van kracht. Ze zal worden ingevoegd in het Technisch Reglement (sectie 2, deel 1: G. II).

Deze door het directiecomité aangenomen aanpassing wordt dadelijk effectief. Dit betekent dat wanneer een EPAL europallet opnieuw wordt hersteld, het niet verwijderen van eerdere controlenagels niet langer bestraft wordt als een overtreding van de licentievoorwaarden.